Zodpovědná osoba:

Mgr. et Mgr. Veronika Synková
Dolní Rožínka 90, 592 51
IČO: 17884047
telefon: 607 750 200
e-mail: info@wanderwall.cz
Osoba je zapsána v Živnostenském rejstříku.