Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto udělujete souhlas podnikající fyzické osobě Mgr. et. Mgr. Veronika Synková, Dolní Rožínka 90, 592 51, IČO: 17884047 (dále jen „správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) zpracovávala následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • adresa
  • fotografie a videozáznamy z akce
  • další osobní údaje potřebné pro naplnění stanoveného účelu

Osobní údaje budou zpracovávání pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutným pro:

  • vyřizování vašich dotazů z kontaktního formuláře na webu www.wanderwall.cz
  • příjem a vyřizování poptávek a objednávek služeb a produktů ze stránky wwww.wanderwall.cz nebo eshop.wanderwall.cz
  • marketingové účely a prezentaci lezecké školy Wanderwall na stránce www.wanderwall.cz a na jejích sociálních sítích

Tyto údaje budou správcem zpracovávány maximálně po dobu 3 let.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete vzít kdykoli zpět, například zasláním e-mailu na adresu info@wanderwall.cz nebo zasláním dopisu na adresu Dolní Rožínka 90, 592 51. Zároveň také můžete vždy uplatnit své právo požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje o vás zpracovává. Zároveň můžete ohledně zpracování vašich osobních údajů po správci požadovat vysvětlení a informovat se, jakým způsobem jsou vaše osobní údaje zabezpečeny. Zároveň máte také nárok tyto údaje aktualizovat nebo opravit.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit přímo na správce (například pomocí e-mailu info@wanderwall.cz) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, třetí straně jsou poskytovány pouze údaje nutné ke splnění závazku (poskytnutí kontaktních údajů dopravci za účelem doručení objednávky apod.).

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tyto jsou úplné a pravdivé. K osobním údajům má přístup pouze správce.

Dolní Rožínka dne 30.12.2022